W KRĘGU KULTUROWYM

Nawet wtedy jednak pozostaje dla człowieka miejscem, które zako­rzenia go w świecie. | Doświadczenia dziecka zdobyte w mieszkaniu są jego pierw­szym „kluczem do świata”. Dostarczają mu podstawowej wiedzy – metody poruszania się wśród ludzi i przedmiotów.Jak twierdzi psy­cholog zajmujący się zagadnieniem resocjalizacji przestępców, zja­wisko recydywy można rozpatrywać jako skądinąd naturalną tenden­cję powrotu do domu – którego się nie lubi, nawet nienawidzi, ale w którym potrafi się najlepiej funkcjonować.W naszym, europejskim kręgu kulturowym, ekstensją domu – miejsca, jest miasto. W nim zaś – zawsze stanowiący jego centrum – rynek. Tylko w miastach europejskich mamy do czynienia z rynkiem – miejscem zamkniętym ze wszystkich czterech stron domami, miejscem skupienia najważniejszych zasobów miasta – władzy (ratusz w samym środku rynku), kapitału ( bank), informacji (kino i poczta, ale także salon fotograficzny), oraz przede wszystkim jego mieszkańców.

Napisz odpowiedź