PRZYJĘTE PRZYKŁADY

Jakby dopełnieniem koncentrycznego zabudowania przestrzeni społecznej tego świata były stosunki wasalno-patronalne łączące ludzi więzami wzajemnych zobowiązań i powinności. Od chłopa do koro­nowanych władców prawie każdy był czyimś wasalem i dla kogoś był suwerenem. Statusu wasala nie można zresztą rozpatrywać jedynie – jak jesteśmy skłonni dziś sądzić – w kategoriach podległości silniej­szemu, na rzecz którego utraciło się część własnej wolności. Dla Mieszka I, udzielnego księcia, który nie miał żadnego „pana nad sobą”, zostanie wasalem Ottona I Wielkiego oznaczało awans w hierarchii feudalnego świata, dając mu status cywilizowanego władcy, który miał prawo podbijać i kolonizować innych barbarzyń­ców. Od tego momentu przyjmował na siebie nowe obowiązki, ale otrzymywał także prawa, których wcześniej nie miał.Można tu także wskazać na przykład wyjęty z obszaru innej, po­zaeuropejskiej cywilizacji.

Napisz odpowiedź