PRZEMYSŁOWA FAZA

Czy faza wczesnoprzemysłowa nie nawiązuje tu do niektórych, tradycyjnych, daw­nych wartości okresu przedprzemysłowego?W czasach Franklina czas staje się już cenny. Nie wolno go mar­nować. Czas należy oszczędzać i wykorzystywać go maksymalnie. Ale purytanizm jest ascetyczny – obca mu jest inna myśl – o używa­niu czasu (używaniu życia). Gratyfikacja (zysk) jest ważna jako po­twierdzenie boskiej przychylności. Powodzenie w interesach dowo­dzi bożego błogosławieństwa, niepowodzenie – braku łaski/…/ po­nieważ droga do Nieba wiedzie przez Ziemią, zatem zabieganie o zbawienie duszy jest równoznaczne z troską o pomnażanie dóbr doczesnych poprzez pracą. Bogactwo służy jeszcze zbawieniu a nie użyciu. Zysk nie służy jeszcze konsumpcji. To przynosi dopiero XX wiek, a jak twierdzi Daniel Bell, właściwie dopiero druga połowa naszego stulecia. Równocześnie z tą zmianą pojawia się nowy stosu­nek do czasu.

Napisz odpowiedź