ODCZUCIE WOLNOŚCI

Środowisko, które tworzy kultura czasu wolnego różni się rady­kalnie od środowiska, w którym dominowała kultura czasu pracy. Można się obawiać, że ani kwalifikowani wychowawcy (nauczyciele), ani wychowawcy naturalni (rodzice) nie zdają sobie sprawy z odmien­ności tych dwóch światów. A nawet jeśli dostrzegają odmienność, nie wiedzą, jakie wymagania muszą zostać spełnione, aby przygotować wychowanka do życia w tym nowym świecie.Przestrzeń daje człowiekowi odczucie wolności, miejsce – po­czucie bezpieczeństwa. Jedno i drugie jest niezbędne. Mieć swoje miejsce – w znaczeniu dosłownym i przenośnym – miejsce na ziemi, miejsce w strukturze społecznej, to znaczy czuć się zakorzenionym, pewnym, nie bać się tego, co przyniesie los lub inni ludzie. Znać swoje miejsce znaczy także wiedzieć jak jest ono usytu­owane w przestrzeni – fizycznej i społecznej.] Jądrem tego co znane jest mieszkanie, czy — szerzej — dom.

Napisz odpowiedź