MIEJSCE ŻYCIA

Kościół góruje nad wszystkimi innymi zabudowaniami miejskimi, także nad ratuszem, ale nigdy nie stoi w samym środku tynku. Zlokalizowany jest w pobliżu, ale zawsze gdzieś z boku, za­chowując dystans do społecznej struktury miasta, jakby z jednej strony akcentując, iż moc jego władzy z innego płynie nadania, z drugiej zaś uprzedzając, iż nie zamierza wtrącać się w świeckie, miejskie sprawy, co nie zawsze zresztą było i jest prawdą.Mówiąc o mieście myślimy o czymś więcej niż tylko o miejscu życia, osiedlenia się ludzi. Różnica między miastem a osadą, czy wsią nie polega wyłącznie, ani nawet głównie na liczbie mieszkań­ców, ani na domach murowanych w mieście a drewnianych na wsi. Niektóre wsie liczbą mieszkańców dorównują czy nawet przewyż­szają małe miasta, z drugiej strony jeszcze w ubiegłym stuleciu zda­rzały się miasteczka o wyłącznie drewnianej zabudowie. Do tego wątku wrócimy jeszcze w następnym rozdziale, gdy zatrzymamy się nad rolą małego miasteczka w życiu społecznym.

Napisz odpowiedź