ELITARNE DOBRO

Jak pisze Daniel Bell, etykę protestancką podważył sam kapita­lizm. Najważniejszym wynalazkiem, który ją unicestwił, była sprze­daż ratalna i natychmiastowy kredyt. Wcześniej, aby coś kupić, trze­ba było oszczędzać. Dziś za pośrednictwem karty kredytowej można natychmiast zaspokoić swe pragnienia. Prawdopodobnie owa erozja protestanckiego ducha kapitalizmu nastąpiła znacznie wcześniej, jeszcze przed pojawieniem się kart kredytowych, natomiast na pew­no ów natychmiastowy kredyt odgrywał tu rolę niepoślednią.O ile owo purytańskie „czas to pieniądz” wskazywało na kulturę czasu pracy, jako dominującą w życiu człowieka, nasza symboliczna „karta kredytowa” wskazuje na panowanie kultury czasu wolnego (czasu konsumpcji). Ten ostatni jest właśnie czasem cennym, warto­ściowym. Zresztą jest faktem, że coraz więcej ludzi ma tego czasu coraz więcej. W przeszłości czas wolny był dobrem elitarnym. Masy były nim obdzielone skąpo. Dzisiaj mamy sytuację odwrotną.

Napisz odpowiedź